Baza wiedzy

Wi-Fi Edgecore
Jak zgrupować cztery porty 10G do portu 40G lub podzielić port 40G na cztery porty 10G w ECS5520-18X?
Co oznaczają dwie ostatnie cyfry w running-config?
Próba wgrania klucza SSH kończy się błędem „Error. Failed.”
Jak zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne przełącznika?
Jak zresetować przełącznik do ustawień fabrycznych?
Warunki gwarancji Edgecore Networks