Wi-Fi Edgecore

Bezpieczne, szybkie i niezawodne Wi-Fi jest kluczową kwestią dla przedsiębiorstw. W dobie cyfryzacji oraz rozwiązań chmurowych koniecznością jest stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu nie tylko urządzeń mobilnych takich jak laptop czy telefon, ale również innych narzędzi produkcyjnych, a sama sieć bezprzewodowa jest często wykorzystywana jako podstawowa sieć dostępowa w przedsiębiorstwach.

Z perspektywy administratora sieci, kluczowymi są możliwość i łatwość zarządzania siecią Wi-Fi oraz chyba najważniejsze, zapewnienie bezpieczeństwa i odporność na potencjalne ataki. Urządzenia Edgecore Wi-Fi oferują pakiet oprogramowania do zarządzania punktami dostępowymi, uwierzytelnianie użytkowników, zasad opartych na rolach, kształtowanie ruchu i wiele więcej.

Przedsiębiorstwa i organizacje muszą mieć pełną widoczność wszystkich użytkowników Wi-Fi w swojej sieci, aby zapobiegać, identyfikować i odpierać potencjalnych intruzów. Rozwiązanie WLAN firmy Edgecore obsługuje zarówno uwierzytelnianie 802.1X, jak i oparte na przeglądarce, zapewniając właściwą identyfikację użytkowników sieci przed przyznaniem dostępu do sieci. Istniejące zewnętrzne bazy danych uwierzytelniania, takie jak LDAP, POP3, NT Domain i RADIUS, mogą być łatwo włączone przez administratorów. Ponadto, portale przechwytujące można w pełni dostosować do uwierzytelniania internetowego odwiedzających lub gości, wykorzystując opcje uwierzytelniania, takie jak media społecznościowe, e-mail lub SMS. 

W wielu scenariuszach wdrażania często pożądane jest, aby pojedyncza sieć Wi-Fi mogła oferować zróżnicowane poziomy usług. Rozwiązanie Wi-Fi firmy Edgecore zapewnia administratorom sieci możliwość wstępnego zdefiniowania wielu ról użytkowników i przypisania unikalnych polityk dostępu, które obowiązują w różnych momentach i miejscach w sieci bezprzewodowej. 

Edgecore oferuje kompletny zestaw dzienników i raportów z interfejsu monitorowania w tym historie przeglądania użytkowników, dzienniki konwersji NAT i wszystkie zdarzenia związane z uwierzytelnianiem. Ponadto platforma Wi-Fi dla gości, umożliwia administratorom agregowanie informacji o użytkownikach oraz ich aktywności w celu szczegółowej analizy lub rozwiązywania problemów.