Jak zgrupować cztery porty 10G do portu 40G lub podzielić port 40G na cztery porty 10G w ECS5520-18X?

Jak zgrupować cztery porty 10G do portu 40G lub podzielić port 40G na cztery porty 10G w ECS5520-18X ?

ECS5520-18X ma szesnaście portów 10G SFP+ i dwa porty uplink 40G QSFP+. Porty 10G/40G można skonfigurować jako pojedynczy port połączony z kablem światłowodowym 10G SFP+/40G QSFP+, kablem 10G/40G DAC (do bezpośredniego podłączania) lub kablem rozdzielającym, który łączy port 40G z czterema portami 10G. Port 10G może również zgrupować cztery porty w jeden port 40G. Użytkownik może go elastycznie konfigurować. 

 

Konfiguracja (Support CLI/WEB GUI/SNMP).

Ten przykład pokazuje domyślne ustawienia portów 40G i 10G w ECS5520-18X.

Console#show hardware profile portmode
40G         10G         Config  Oper
Interfaces  Interfaces  Mode    Mode
----------  ----------  ------  ------
1/1         1/1-4       -       4x10g
1/5         1/5-8       -       4x10g
1/9         1/9-12      -       4x10g
1/13        1/13-16     -       4x10g
1/17        1/19-22     -       1x40g
1/18        1/23-26     -       1x40g

 

<A> CLI Command

 

[CLI format]

hardware profile portmode ethernet 1/port { 1x40g | 4x10g | reset }

Ostrzeżenie: to polecenie nie zacznie działać do czasu ponownego uruchomienia.
1x40g – Konfiguruje port jako pojedynczy port 40G.
4x10g – Konfiguruje port jako cztery porty 10G.
reset – Konfiguruje tryb portu do ustawień domyślnych.

 

<A-1> Grupowanie czterech portów 10G jako jeden pojedynczy port 40G.
Eth1/1-4 zgrupuje się w pojedynczym porcie 40G (Eth1/1).

Console#hardware profile portmode ethernet 1/1 1x40g
Warning: This command will not take effect until reload.
Console#reload
System will be restarted. Continue <y/n>? y

Console#show hardware profile portmode
40G         10G         Config  Oper
Interfaces  Interfaces  Mode    Mode
----------  ----------  ------  ------
1/1         1/1-4       1x40g   1x40g
1/5         1/5-8       -       4x10g
1/9         1/9-12      -       4x10g
1/13        1/13-16     -       4x10g
1/17        1/19-22     -       1x40g
1/18        1/23-26     -       1x40g

Console#show interfaces brief
Interface Name              Status    PVID Pri Speed/Duplex  Type         Trunk
--------- ----------------- --------- ---- --- ------------- ------------ -----
Eth 1/ 1                    Up           1   0 40Gfull       40GBASE QSFP None
Eth 1/ 5                    Down         1   0 10Gfull       10GBASE SFP+ None
Eth 1/ 6                    Down         1   0 10Gfull       10GBASE SFP+ None

 

<A-2> Podziel jeden port 40G na cztery porty 10G.
Eth1/17 przejdzie na cztery porty 10G ports (Eth1/19-22).

Console#hardware profile portmode ethernet 1/17 4x10g
Warning: This command will not take effect until reload.
Console#reload
System will be restarted. Continue <y/n>? y

 

Console#show hardware profile portmode
40G         10G         Config  Oper
Interfaces  Interfaces  Mode    Mode
----------  ----------  ------  ------
1/1         1/1-4       -       4x10g
1/5         1/5-8       -       4x10g
1/9         1/9-12      -       4x10g
1/13        1/13-16     -       4x10g
1/17        1/19-22     4x10g   4x10g
1/18        1/23-26     -       1x40g

Console#show interfaces brief
Interface Name              Status    PVID Pri Speed/Duplex  Type         Trunk
--------- ----------------- --------- ---- --- ------------- ------------ -----
...Omit
Eth 1/16                    Down         1   0 10Gfull       10GBASE SFP+ None
Eth 1/18                    Down         1   0 40Gfull       40GBASE QSFP None
Eth 1/19                    Up           1   0 10Gfull       10GBASE SFP+ None
Eth 1/20                    Up           1   0 10Gfull       10GBASE SFP+ None
Eth 1/21                    Up           1   0 10Gfull       10GBASE SFP+ None
Eth 1/22                    Up           1   0 10Gfull       10GBASE SFP+ None

<A-3> Skonfiguruj tryb portu do ustawień domyślnych.

Console#hardware profile portmode ethernet 1/1 reset
Warning: This command will not take effect until reload.
Console#hardware profile portmode ethernet 1/17 reset
Warning: This command will not take effect until reload.
Console#reload
System will be restarted. Continue <y/n>? y

Console#show hardware profile portmode
40G         10G         Config  Oper
Interfaces  Interfaces  Mode    Mode
----------  ----------  ------  ------
1/1         1/1-4       -       4x10g
1/5         1/5-8       -       4x10g
1/9         1/9-12      -       4x10g
1/13        1/13-16     -       4x10g
1/17        1/19-22     -       1x40g
1/18        1/23-26     -       1x40g

 

WEB GUI

 

[WEB GUI]
Interface -> Port -> Hardware Profile -> Config Mode -> Apply

 

<B-1> Zgrupuj cztery porty 10G w jeden port 40G.
Eth1/1-4 zgrupuje się w pojedynczym porcie 40G (Eth1/1).

 

 

 

<B-2> Podziel jeden port 40G na cztery porty 10G.
Eth1/17 zostanie udostępniony do czterech portów 10G (Eth1/19-22).

 

<C> SNMP

 

[SNMPSET command format]

snmpwalk -v 2c -c private {switch ip} {hardwarePortModeOper}.{hardwarePortModeIfIndex}

snmpset -v 2c -c private {switch ip} {hardwarePortModeConfig}.{hardwarePortModeIfIndex} {integer} {value}

Dla hardwarePortModeOper, OID 1.3.6.1.4.1.259.10.1.51.1.2.16.1.1.2
Tryb portu operacyjnego profilu sprzętowego. To ustawienie służy do identyfikacji aktywnego stanu trybu portu.
Wartość mode4x10g(2) oznacza, że port obsługuje pojedynczy port 10G.
Wartość mode1x40g(3) oznacza, że port obsługuje pojedynczy port 40G.

Dla hardwarePortModeConfig, OID 1.3.6.1.4.1.259.10.1.51.1.2.16.1.1.3
Służy do konfigurowania ustawień trybu portu profilu sprzętowego. Ta akcja zostanie odzwierciedlona po ponownym uruchomieniu.
Ustaw mode4x10g(2), aby podzielić jeden port 40G na cztery porty 10G.
Ustaw mode1x40g(3), aby zgrupować cztery porty 10G w jeden port 40G.

Dla hardwarePortModeIfIndex: Interfejs portu hardwarePortModeIfIndex.
Wartość ifIndex portu lub łącza typu trunk.

 

<C-1> Zgrupuj cztery porty 10G w jeden port 40G.

C:\>snmpwalk -v 2c -c private 188.188.10.109 1.3.6.1.4.1.259.10.1.51.1.2.16.1.1.2.1
SNMPv2-SMI::enterprises.259.10.1.51.1.2.16.1.1.2.1 = INTEGER: 2

C:\>snmpset -v 2c -c private 188.188.10.109 1.3.6.1.4.1.259.10.1.51.1.2.16.1.1.3.1 i 3
SNMPv2-SMI::enterprises.259.10.1.51.1.2.16.1.1.3.1 = INTEGER: 3

Eth1/1-4 zgrupuje się w pojedynczym porcie 40G (Eth1/1).

<C-2> Podziel jeden port 40G na cztery porty 10G.

C:\>snmpwalk -v 2c -c private 188.188.10.109 1.3.6.1.4.1.259.10.1.51.1.2.16.1.1.2.17
SNMPv2-SMI::enterprises.259.10.1.51.1.2.16.1.1.2.17 = INTEGER: 3

C:\>snmpset -v 2c -c private 188.188.10.109 1.3.6.1.4.1.259.10.1.51.1.2.16.1.1.3.17 i 2
SNMPv2-SMI::enterprises.259.10.1.51.1.2.16.1.1.3.17 = INTEGER: 2

Eth1/17 zostanie udostępniony do czterech portów 10G (Eth1/19-22).