Open Networking dla dostawców usługi internetowych

Filtry wyszukiwania

     

    Open Networking (otwarte sieci) dla dostawców usług internetowych (ISP) to podejście, które przynosi rewolucyjne zmiany w branży telekomunikacyjnej. Tradycyjnie, dostawcy usług internetowych stosowali zamknięte rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie od jednego dostawcy, co ograniczało ich elastyczność i możliwość dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku.Dzięki Open Networking, ISP mogą zyskać większą swobodę i kontrolę nad swoją infrastrukturą sieciową. Zamiast korzystać z gotowych, zamkniętych rozwiązań, mogą budować swoje sieci z wykorzystaniem sprzętu od różnych producentów, a także oprogramowania open-source lub oprogramowania dostarczonego przez różnych dostawców. To pozwala na optymalizację kosztów, wybór najlepszych rozwiązań dla konkretnych potrzeb oraz łatwiejsze skalowanie infrastruktury.Open Networking dla dostawców usług internetowych umożliwia również większą elastyczność w dostarczaniu nowych usług i rozwiązań dla klientów. Dzięki dostępowi do otwartych interfejsów programowania (API) i standaryzacji, ISP mogą szybciej wdrażać nowe funkcje, a także bardziej zindywidualizowane i spersonalizowane usługi.Warto również zaznaczyć, że Open Networking wspiera rozwój technologii takich jak Software-Defined Networking (SDN) oraz Network Function Virtualization (NFV). Te zaawansowane technologie pozwalają na oddzielenie funkcji sprzętowych od oprogramowania, co daje dostawcom usług internetowych większą elastyczność i skalowalność w dostarczaniu różnych usług.

    Korzyści płynące z wdrożenia rozwiązań Open Networking

    Open Networking opiera się na sprzęcie sieciowym, który daje możliwość zbudowania w pełni indywidualnego rozwiązania z wyborem niezależnego otwartego oprogramowania dla NOS, SDN, wirtualizacji i chmury. Dzięki temu operatorzy  hiperskalowych centrów danych czerpią z Open Networkingu niebywałe korzyści. Jakie? Automatyzacja i przyspieszenie udostępniania przepustowości sieci i usług, zwiększenie kontroli nad rozwojem ulepszonych usług sieciowych, elastyczność współpracy z najlepszymi w swojej klasie dostawcami, zmniejszenie wydatków na sprzęt sieciowy oraz zdecydowanie obniżone koszty operacyjne to tylko niektóre z nich. Publiczne i prywatne centra danych w chmurze wszystkich rozmiarów są wdrażane z sieciami zbudowanymi z otwartych przełączników TOR i spine. Open Networking spełnia wymagania dostawców usług telekomunikacyjnych w obszarze dostarczania usług zarządzanych, nowych architektur centrów danych, sieci monitorowania, a także analizy oraz central internetowych. Open Networking jest wdrażany również przez przedsiębiorstwa poza swoimi centrami danych, w obiektach dystrybucyjnych, sieciach Power-over-Ethernet, do sieci wifi, aplikacji bezpieczeństwa oraz sieciach kampusowych.