Punkty dostępowe Wi-Fi 5

Filtry wyszukiwania

   

  ECW/ECWO

  PUNKT DOSTĘPOWY WI-FI 5

  Funkcjonalność AP klasy korporacyjnej

  Dzięki maksymalnie 16 identyfikatorom SSID na radio, które można niezależnie skonfigurować do pełnego lub dzielonego tunelowania z powrotem do kontrolera bramy Edgecore, administratorzy sieci mogą elastycznie wybierać architekturę wdrożenia w oparciu o wymagania organizacji w zakresie bezpieczeństwa i wydajności. Każdy identyfikator SSID obsługuje tagowanie 802.1Q VLAN, ograniczanie pasma oraz szczegółową konfigurację parametrów transmisji bezprzewodowej. Ponadto, wdrażając punkty dostępowe Edgecore wraz z kontrolerem bramy Edgecore, administratorzy mogą korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak równoważenie obciążenia punktów dostępowych (AP Load Balancing) oraz wykrywanie nieuczciwych punktów dostępowych (Rogue AP Detection).

  Optymalne filtrowanie klientów

  Gdy urządzenia łączą się z punktem dostępowym Wi-Fi, ale mają słabą łączność i niską siłę sygnału, często mogą obniżyć wydajność całej sieci. Punkty dostępowe Edgecore dają administratorom sieci możliwość szczegółowej konfiguracji każdego progu parametrów połączenia, zapewniając, że urządzenia są podłączane do najbardziej odpowiedniego punktu dostępowego o akceptowalnej sile sygnału. W bardziej skomplikowanych środowiskach Wi-Fi, punkty dostępowe Edgecore mają również możliwość ciągłego monitorowania wykorzystania kanałów i automatycznego określania najlepszego kanału do pracy. W połączeniu z tradycyjnymi funkcjami, takimi jak Airtime Fairness i Band Steering, administratorzy są w stanie złagodzić wiele skutków przeciążenia sieci.

  Zintegrowana zapora sieciowa warstwy 2 (Layer 2 Firewall)

  Oprócz zabezpieczeń i szyfrowania klasy korporacyjnej, punkty dostępowe Edgecore posiadają również wbudowaną zaporę sieciową warstwy 2, która blokuje niepożądany ruch sieciowy przed przedostaniem się do sieci przewodowej. Jedną z unikalnych korzyści jest to, że administratorzy mogą również zablokować niepotrzebny ruch multicast lub broadcast, który jest transmitowany przez punkt dostępowy, co z kolei zmniejsza przeciążenie sieci i poprawia ogólną wydajność sieci bezprzewodowej.

  Szczegółowe statystyki klientów i sieci

  Kompletny zestaw raportów pokazujących statystyki interfejsu sieciowego, status powiązanych klientów oraz wykorzystanie czasu antenowego pomaga administratorom sieci szybko zrozumieć aktualny status punktu dostępowego Edgecore. W połączeniu z wbudowaną funkcją analizy kanałów, pokazującą wykorzystanie pasma częstotliwości, administratorzy są w stanie dokładnie monitorować swoją sieć i podejmować lepsze decyzje dotyczące optymalnej konfiguracji każdego punktu dostępowego.