Przełączniki warstwy 3 (L3)

Filtry wyszukiwania

     

    Przełącznik L3 doskonale nadaje się do agregacji brzegowej u dostawców usług, okablowania w przedsiębiorstwach, agregacji w centrach danych i wdrażania rdzenia sieci. Przełączniki te zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i kontroli ruchu na obrzeżach sieci. Zapewniają wysoką wydajność, elastyczne łączenie w stos, przełączanie w warstwie 2 i routing w warstwie 3 z dużą szybkością, wszechstronny QoS i zaawansowane zabezpieczenia, dzięki czemu zapewniają skalowalność i odporność na awarie, zwiększając produktywność firmy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.