Edgecore EWS5207

Kontroler-brama WLAN Edgecore EWS5207 jest idealnym rozwiązaniem dla dużych hoteli, uczelni i obiektów użyteczności publicznej wymagających rozbudowanej kontroli dostępu użytkowników i zarządzania siecią Wi-Fi.

Produkt dostępny na zamówienie

Bezpieczne płatności online
Wysyłka w ciągu 24h od zamówienia
Darmowa dostawa od 2000 PLN

Edgecore EWS5207 to kontroler bezprzewodowej sieci LAN klasy korporacyjnej, który zapewnia takim instytucjom jak hotele, uniwersytety, a nawet całe gminy kompleksowy zestaw zarządzanych funkcji Wi-Fi w konkurencyjnej cenie bez dodatkowych kosztów licencji. Dzięki zarządzaniu punktami dostępowymi, uwierzytelnianiu użytkowników, przypisywaniu polityk, kształtowaniu ruchu, funkcjom zapory sieciowej i wielu innym funkcjom zawartym w jednym urządzeniu, EWS5207 zapewnia administratorom sieci niezawodną, łatwą w użyciu i scentralizowaną konsolę zarządzania całą infrastrukturą sieci bezprzewodowej.

EWS5207 jest w stanie zarządzać do 3000 bezprzewodowych punktów dostępowych serii ECW/ECWO i może być bezpośrednio zintegrowany z przełącznikami Edgecore, z których wszystkie mogą być łatwo wdrożone i skonfigurowane przez każdego, nawet niezaznajomionego z sieciami bezprzewodowymi użytkownika. Przykładowo, automatyczne wykrywanie punktów dostępowych pozwala administratorom sieci uniknąć kłopotliwego dodawania i konfigurowania każdego punktu dostępowego z osobna. Punkty dostępowe oraz podłączone do nich urządzenia Wi-Fi mogą być monitorowane i zarządzane ze scentralizowanego punktu, z rozbudowanymi funkcjami rejestrowania i raportowania, które pomagają w rozwiązywaniu problemów i konserwacji.

W miarę jak urządzenia przenośne z obsługą sieci Wi-Fi, takie jak smartfony i tablety, stają się coraz bardziej powszechne w naszym codziennym życiu, zarówno firmy, jak i operatorzy sieci stają przed nie lada dylematem – jak jednocześnie zaspokoić potrzeby BYOD (Bring Your Own Device), zarządzać użytkownikami sieci Wi-Fi i utrzymać jakość usług sieciowych dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. EWS5207 został zaprojektowany z myślą o tych wymaganiach, a dzięki całkowitym kosztom posiadania, które zadową nawet najbardziej świadomych ceny, organizacje mają gwarancję uzyskania niezrównanego zwrotu z inwestycji w infrastrukturę bezprzewodowej sieci LAN.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

POJEMNOŚĆ SYSTEMU

– Do 3 000 zarządzanych punktów dostępowych Edgecore

– Do 800 zarządzanych przełączników

– Do 50 000 kont lokalnych

– Do 50 000 kont na żądanie

– Maks. Liczba użytkowników online: 30 000; przełączalne

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA

– Rodzaje uwierzytelniania: 802.1X / UAM (oparte na przeglądarce) / oparte na IP lub MAC

– Serwery uwierzytelniania: Lokalne / na żądanie / gościnne / RADIUS / LDAP / domena NT / SIP / POP3

– Dostosowywany portal przechwytujący

– Walled Garden z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika (Wild Card Walled Garden)

– Czarna lista użytkowników

GENEROWANIE KONT

– Konto na żądanie: Rejestracja SMS-em / Zakup przez PayPal / Integracja z hotelowym PMS-em / Możliwość wyboru planów rozliczeniowych / Drukarka biletów do konta

– Elastyczność konta na żądanie: Konfigurowalne rozliczenia / plany / poświadczenia konta / kody dostępu / inteligentne logowanie

– Konto Wi-Fi dla gości: Ograniczenie czasu trwania i objętości / Konfigurowalny czas reaktywacji / Rejestracja i aktywacja przez e-mail

– Logowanie przez media społecznościowe: Google, Office365 / Facebook / Instagram / LinkedIn / Twitter

BEZPIECZEŃSTWO SIECI

– VPN: Zdalna / Site-to-Site

– Protokoły tunelowania: IPSec / PPTP

– Izolacja sieci: Wewnątrz-VLAN lub port / Między-VLAN lub port

– Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępowych (Rogue AP)

– Certyfikaty: Wbudowany główny CA

MOBILNOŚĆ URZĄDZEŃ

– Szybki roaming między punktami dostępowymi

– Zakupy przez Paypal

– Roaming między bramami

– Inteligentny klient WISPr

– Rozpoznawanie urządzeń mobilnych dla zoptymalizowanego portalu przechwytującego

– Logowanie z wielu urządzeń na jedno konto

– Automatyczne logowanie za pomocą kodu QR

– Podłączanie i odtwarzanie urządzeń

– Inteligentne logowanie na żądanie bez

– Inteligentne logowanie na żądanie bez ponownego uwierzytelniania

 

 

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

– Konfiguracja przez przeglądarkę

– Konta administratorów: Wielopoziomowe uprawnienia dostępu / Monitorowanie aktualnie używanej strony przez każdego administratora

– Czas systemowy: synchronizacja NTP / konfiguracja ręczna

– Kopia zapasowa i przywracanie systemu

– SNMP

– Narzędzia sieciowe: Wbudowane przechwytywanie pakietów

ZARZĄDZANIE AP

– Automatyczne wykrywanie punktów dostępowych

– Automatyczne przydzielanie punktów dostępowych: oparte na szablonach

– Kopia zapasowa i przywracanie konfiguracji punktu dostępowego

– Wsadowa aktualizacja firmware’u punktu dostępowego

– Tunelowe zarządzanie punktami dostępowymi: zarówno punktami L2 jak i L3

– Równoważenie obciążenia punktów dostępowych

– Automatyczna aktualizacja firmware’u punktów dostępowych

– Automatyczna, okresowa kopia zapasowa AP

– Dostępność SSID: w zależności od dnia tygodnia/czasu

ZARZĄDZANIE PRZEŁĄCZNIKAMI

– Automatyczne wykrywanie przełączników

– Automatyczne udostępnianie przełączników: oparte na szablonach

– Kopia zapasowa i przywracanie konfiguracji przełącznika

– Planowanie zasilania przełącznika

INTERFEJSY

– WAN: 2 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45

– WAN: 2 x 10G SFP+

– LAN: 6 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45

– LAN: 2 x 10G SFP+

– USB: 2 x USB3.0

– Konsola: 1 x RJ-45

– Zarządzanie: 2 x RJ-45

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

– Przypisywanie zasad dla użytkowników: Oparte na rolach / zależne od czasu i lokalizacji

– Ograniczenie przepustowości: Oparte na użytkownikach / Oparte na grupach / Dławienie pasma

– Klasyfikacja ruchu / nadawanie oznaczeń: 802.1p / DSCP

– Stateful Firewall: każda reguła z indywidualnym harmonogramem egzekwowania

– Przypisywanie tras statycznych

– Limit sesji równoległych

– Ponowne przydzielanie adresów IP: Zezwalanie klientom na uzyskanie różnych adresów IP po uwierzytelnieniu

USŁUGI SIECIOWE

– Redundancja (wysoka dostępność): N+1 z automatyczną synchronizacją

– Obsługiwane protokoły internetowe: IPv4 / IPv6

– Serwer DHCP / DHCP Relay

– Translacja adresów sieciowych

– Wbudowany serwer proxy HTTP

– Równoważenie obciążenia portów w sieci WAN

– Dynamiczny Routing

– Lokalne rekordy DNS

– Integracja z hotelowymi systemami PMS: Innkey PMS / Oracle Hospitality / OPERA / IDS Next

– Zintegrowany system billingowy i księgowy

– Rodzaje kwot rozliczeniowych: Według czasu trwania / Według wielkości ruchu

STAN SYSTEMU I SIECI

– Panel systemowy

– Graficzne raporty wydajności systemu

– Raporty o natężeniu ruchu

– Monitor procesów systemowych

– Monitorowanie urządzeń online

– Lista aktywnych sesji

– Konfigurowalny poziom istotności SYSLOG

– Powiadomienia SMTP (E-mail)

– Wiele równoległych odbiorców powiadomień e-mail

DZIENNIKI AKTYWNOŚCI SIECIOWEJ

– Dziennik systemowy (SYSLOG)

– Dziennik CAPWAP

– Dziennik zmian konfiguracji

– Dziennik serwera RADIUS

– Dziennik zdarzeń użytkownika

– Dziennik zdarzeń użytkownika HTTP Web Log

– Dziennik zapory sieciowej

– Dziennik serwera/dzierżawy DHCP

– Dziennik interfejsu PMS

– Raport rozliczeniowy na żądanie

– Powiadomienie e-mail o stanie punktu dostępowego

– Dziennik zdarzeń zarządzania punktem dostępowym

– Zapisywanie dziennika na zewnętrznym serwerze FTP

– Konfigurowalne dzienniki i interwały raportowania

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

– Automatyczna regulacja mocy

– Automatyczny wybór kanału (optymalizacja zasięgu sieci w zależności od warunków radiowych)

– Automatyczne wykrywanie przy użyciu parametrów RF (poprawa zasięgu RF)

– Automatyczny system równoważenia obciążenia między klientami a punktami dostępowymi

– Zdalna aprowizacja nowych urządzeń z domyślnych ustawień fabrycznych

– Integracja z zewnętrznymi SMS-ami Uwierzytelnianie na stronie uwierzytelniania użytkownika

– Segmentacja ruchu użytkowników w oparciu o profil uwierzytelniania użytkowników

– Przeglądanie informacji o użytkownikach/urządzeniach: nazwa użytkownika logowania, / adres MAC / status uwierzytelniania / czas połączenia i system operacyjny urządzenia

 

Waga10 kg