Edgecore EWS5204

Kontroler-brama WLAN Edgecore EWS5204 jest idealnym rozwiązaniem dla dużych hoteli, uczelni i obiektów użyteczności publicznej wymagających rozbudowanej kontroli dostępu użytkowników i zarządzania siecią Wi-Fi.

Produkt dostępny na zamówienie

Bezpieczne płatności online
Wysyłka w ciągu 24h od zamówienia
Darmowa dostawa od 2000 PLN

Edgecore EWS5204 to kontroler bezprzewodowej sieci LAN klasy korporacyjnej, który zapewnia takim instytucjom jak hotele, uniwersytety, a nawet całe gminy kompleksowy zestaw zarządzanych funkcji Wi-Fi w konkurencyjnej cenie bez licencji. Dzięki zarządzaniu punktami dostępowymi, uwierzytelnianiu użytkowników, przypisywaniu polityk, kształtowaniu ruchu, funkcjom zapory sieciowej i wielu innym funkcjom zawartym w jednym urządzeniu, kontroler EWS5204 zapewnia administratorom sieci niezawodną, łatwą w użyciu i scentralizowaną konsolę zarządzania całą infrastrukturą sieci bezprzewodowej w organizacji.

EWS5204 może zarządzać nawet 1000 bezprzewodowymi punktami dostępowymi serii ECW/ECWO i może być bezpośrednio zintegrowany z przełącznikami Edgecore, z których wszystkie mogą być łatwo wdrożone i skonfigurowane przez każdego, nawet niezaznajomionego z sieciami bezprzewodowymi użytkownika. Przykładowo, automatyczne wykrywanie punktów dostępowych pozwala administratorom sieci uniknąć kłopotliwego dodawania i konfigurowania każdego punktu dostępowego z osobna. Punkty dostępowe oraz podłączone do nich urządzenia Wi-Fi mogą być monitorowane i zarządzane ze scentralizowanego punktu, z rozbudowanymi funkcjami rejestrowania i raportowania, które pomagają w rozwiązywaniu problemów i konserwacji.

W miarę jak urządzenia przenośne z obsługą sieci Wi-Fi, takie jak smartfony i tablety, stają się coraz bardziej powszechne w naszym codziennym życiu, zarówno firmy, jak i operatorzy sieci stają przed nie lada dylematem – jak jednocześnie zaspokoić potrzeby BYOD (Bring Your Own Device), zarządzać użytkownikami sieci Wi-Fi i utrzymać jakość usług sieciowych dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. Urządzenie EWS5204 firmy Edgecore zostało zaprojektowane właśnie z myślą o tych wymaganiach, a dzięki całkowitemu kosztowi posiadania, który zadowoli nawet najbardziej świadomych ceny, organizacje mają gwarancję uzyskania niezrównanego zwrotu z inwestycji w infrastrukturę bezprzewodowej sieci LAN.

Rozliczanie hotspotów i Wi-Fi dla gości

 • Dostosowywalny portal przechodni
 • Logowanie w mediach społecznościowych
 • Konta gości na żądanie
 • Różne plany rozliczeniowe i limity użytkowników
 • Interfejsy SMS i bramek płatności
 • Integracja z hotelowym systemem PMS
 • Reklamy logowania oparte na lokalizacji
 • Wieloczynnikowa weryfikacja adresu e-mail
 • Elastyczne API na żądanie
 • Unikalne ograniczenia dostępu do strefy usług

Kompleksowe zarządzanie użytkownikami

 • Uwierzytelnianie 802.1X lub uwierzytelnianie przez przeglądarkę
 • Jednoczesne bazy danych uwierzytelniania
 • Elastyczne zasady dla użytkowników oparte na rolach
 • Przypisywanie zasad na podstawie harmonogramu
 • Kontrola przepustowości użytkownika, zapora sieciowa i trasowanie
 • Listy uprawnień MAC/IP i czarne listy
 • Szczegółowa historia przeglądania stron przez użytkownika
 • Kontrola i limity sesji użytkowników
 • Izolacja ruchu według SSID lub strefy usług
 • Dzienniki zdarzeń użytkownika i statystyki ruchu

Optymalizacja wydajności sieci Wi-Fi

 • Scentralizowane przydzielanie punktów dostępowych i zarządzanie nimi
 • Konfigurowalne progi łączności
 • Sprawiedliwość czasu antenowego i kierowanie pasmem
 • Grupowanie i równoważenie obciążenia punktów dostępowych
 • Wykrywanie nieuczciwych punktów dostępowych
 • Płynny i szybki roaming
 • Wizualizacja punktów dostępowych na podstawie mapy
 • Monitorowanie stanu AP i powiadomienia
 • Wbudowane narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią
 • Wysoka dostępność i redundancja systemu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

POJEMNOŚĆ SYSTEMU

– Do 1 000 zarządzanych punktów dostępowych Edgecore

– Do 250 zarządzanych przełączników

– Do 30 000 kont lokalnych

– Do 30 000 kont na żądanie

– Maks. Liczba użytkowników online: 10 000; przełączalne

ZASILANIE

– Wejście: 100-240 VAC, 50/60 Hz

– Kabel zasilający w zestawie

WSKAŹNIKI LED

– Zasilanie, HDD

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW

– Uwierzytelnianie: 802.1X, UAM (oparte na przeglądarce), oparte na IP lub MAC

– Serwery uwierzytelniania: Lokalny, na żądanie, gość, RADIUS, LDAP, domena NT, SIP, POP3

– Konfigurowalny Captive Portal i Walled Garden

– Tworzenie czarnych list użytkowników

GENEROWANIE KONT

– Rejestracja przez SMS

– Zakupy przez Paypal

– Integracja z hotelowym systemem PMS

– Możliwość wyboru planów rozliczeniowych

– Drukarka biletów do konta

– Inteligentne logowanie

– Konto Wi-Fi dla gości

– Logowanie w mediach społecznościowych

BEZPIECZEŃSTWO SIECI

– Zdalna sieć VPN typu Site-to-Site

– Protokoły tunelowania: IPSec, IKEv2

– Izolacja sieci wewnątrz sieci WLAN lub w oparciu o porty

– Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępowych (Rogue AP)

– Wbudowane certyfikaty Root CA

 

 

 

USŁUGI SIECIOWE

– Wysoka dostępność: Nadmiarowość N+1 z automatyczną synchronizacją

– Obsługiwane protokoły internetowe: IPv4, IPv6

– DHCP Server i Relay

– Translacja adresów sieciowych

– Wbudowany serwer proxy HTTP

– Równoważenie obciążenia portów w sieci WAN

– Dynamiczny Routing

– Lokalne rekordy DNS

– Zintegrowany system rozliczeń i rachunkowości

– Rodzaje kwot rozliczeniowych: Według czasu trwania; Według natężenia ruchu

– Integracja z systemem Innkey PMS

– Integracja z Oracle OPERA Hospitality

– Integracja z IDS Next

STAN SYSTEMU I SIECI

– Panel systemowy

– Graficzne raporty wydajności systemu

– Raporty o natężeniu ruchu

– Monitor procesów systemowych

– Monitorowanie urządzeń online

– Lista aktywnych sesji

– Konfigurowalny poziom istotności SYSLOG

– Powiadomienia SMTP (E-mail)

– Wiele równoległych odbiorców powiadomień e-mail

WYMIARY FIZYCZNE

– Montaż w szafie Rack 19″ (1U), dołączony wspornik montażowy

– 43,8 cm x 30,0 cm x 4,4 cm (szer. x głęb. x wys.)

– Waga: 5,2 kg (11,46 lbs)

INTERFEJSY

– WAN: 2 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45

– WAN: 2 x 100/1000 SFP

– LAN: 6 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45

– LAN: 2 x 100/1000 SFP

– USB: 2 x USB3.0

– Konsola: 1 x RJ-45

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

– Temperatura pracy: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)

– Wilgotność robocza: od 10% do 90% bez kondensacji

 

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

– Konfiguracja oparta na przeglądarce

– Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie systemu

– SNMP

– Narzędzia sieciowe

ZARZĄDZANIE AP

– Automatyczne wykrywanie i przydzielanie punktów dostępowych

– Wsadowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego

– Tunelowe zarządzanie punktami dostępowymi w warstwie 2 i 3

– Równoważenie obciążenia punktu dostępowego

– Automatyczna aktualizacja firmware’u punktu dostępowego

– Automatyczna okresowa kopia zapasowa AP

ZARZĄDZANIE PRZEŁĄCZNIKAMI

– Automatyczne wykrywanie przełącznika i przydzielanie zasobów (Provisioning)

– Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie konfiguracji przełącznika

– Planowanie zasilania przełącznika

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

– Przypisywanie zasad dla użytkowników

– Ograniczenia szerokości pasma

– Klasyfikacja / oznaczanie ruchu 802.1p / DSCP

– Zapora sieciowa (Stateful Firewall)

– Przypisywanie tras statycznych

– Limit sesji równoległych

– Ponowne przydzielanie adresów IP

MOBILNOŚĆ URZĄDZEŃ

– Inteligentny klient WISPr

– Roaming przez bramę

– Szybki roaming między punktami dostępowymi

– Portal Captive zoptymalizowany dla urządzeń mobilnych

– Logowanie z wielu urządzeń na jedno konto

– Automatyczne logowanie za pomocą kodu QR

– Podłączanie urządzeń (Plug-and-Play)

– Inteligentne logowanie na żądanie bez ponownego uwierzytelniania

DZIENNIKI AKTYWNOŚCI SIECIOWEJ

– Dziennik systemowy (SYSLOG)

– CAPWAP, zmiana konfiguracji, serwer RADIUS, dzienniki zdarzeń użytkownika

– Dziennik zdarzeń użytkownika HTTP Web Log

– Dziennik zapory sieciowej (Firewall Log)

– Dziennik serwera/dzierżawy DHCP

– Dziennik interfejsu PMS

– Raport rozliczeniowy na żądanie

– Powiadomienie e-mail o stanie punktu dostępowego

– Dziennik zdarzeń zarządzania punktem dostępowym

– Zapisywanie logów na zewnętrznym serwerze FTP

– Konfigurowalne dzienniki i raporty; odstępy czasu

 

Waga10 kg