Próba wgrania klucza SSH kończy się błędem „Error. Failed.”

Jeśli spróbujesz przesłać klucz SSH do przełącznika za pomocą polecenia „copy tftp public-key” i napotkasz komunikat o błędzie „Error. Failed.”, może to być spowodowane pewnymi prefiksami z wygenerowanym kluczem RSA. Sprawdź swój klucz SSH, upewnij się, że klucz nie zawiera nieistotnej treści.

WSPIERANE MODELE:

ECS4620 series, ECS4510 series, ECS4120 series, ECS4100 series, ECS5520 series, ECS4530 series, ECS2100 series, ECS2110 series

​Krok 1: Generowanie klucza SSH.

 

Krok 2: Edycja pliku z kluczem (usunięcie prefix’u).

 

Krok 3: Wgranie.

 

Krok 4:  Weryfikacja:
– za pomocą CLI

 

– za pomocą interfejsu Web